İtalya - Devlet Memuru Vize Bilgileri

* Başvuru Formu: Tüm sorular cevaplandırılmış ve başvuran tarafından imzalanmış olmalıdır).Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda üç imza yeri vardır (37.soru 4. syf. sonu ve vekalet formu)
* Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet fotoğraf Eski ve yeni tüm pasaport asılları getirilmelidir.
* Lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, İsviçre, Romanya, Bulgaristan vizelerinin fotokopisi.Çipli pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa varsa vize fotokopileri
* Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
* İstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli 30.000€ teminatlı olan bir seyahat sağlık sigorta fotokopisi (*).
* Şahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergâhını belirten dilekçe aslı.
* Şahsa ait son altı aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve imzalayan yetkilinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
* Çalıştıkları kurumdan seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten; kaşeli ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı. (Kurum kaşesi imzanın yanına ya da aşağısına vurulmalıdır.)
* Maaş bordrosunun son üç aya ait kaşeli-imzalı asılları
* Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).
* Uçak ve otel rezervasyonları.
* Tüm başvurularda, pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 2 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

Uyarı
* Vize harcı ve IDATA koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.
* Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağrılabilirsiniz.
* Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.
* Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.18 yaş altı tüm çocuklar aileleri ile beraber seyahat ediyor olsalar bile her iki veliden de noter onaylı muvakfakatname aslı ve fotokopisi getirilmesi zorunludur.

 

  İtalya vizesi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.