İtalya - Ücretli Vize Bilgileri

* Başvuru Formu: Tüm sorular cevaplandırılmış ve başvuran tarafından imzalanmış olmalıdır).Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda üç imza yeri vardır (37.soru 4. syf. sonu ve vekalet formu)
* Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet fotoğraf).
* Eski ve yeni tüm pasaport asılları getirilmelidir.
* Lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, İsviçre, Romanya, Bulgaristan vizelerinin fotokopisi.Çipli pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa varsa vize fotokopileri
* Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
* İstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli 30.000€ teminatlı olan bir seyahat sağlık sigorta fotokopisi (*).
* Seyahat amacını, kalınacak süreyi ve tatil güzergâhını belirten şahsın dilekçe aslı.
* Şirket antetli kağıdına seyahat edecek kişinin seyahat amacını, kalacağı süreyi belirten ve şirket yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına ya da aşağısına vurulmalıdır.)
* Şirketin imza sirküleri fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmış olmalı).
* Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı ve ilk Schengen vizesi alacaklar için aslı getirilmelidir.
* Vergi levhası fotokopisi.
* Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
* SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.
* SGK onaylı son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.Emekli olarak çalışanlardan son 4aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri. -Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs..) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.
* Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.
* Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli – imzalı asılları.
* Şahsa ait son altı aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve imzalayan yetkilinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
* Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı v.b.).
* Uçak ve otel rezervasyonları.
* Tüm başvurularda, pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

Uyarı
* Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağrılabilirsiniz.
* Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.
* Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.18 yaş altı tüm çocuklar aileleri ile beraber seyahat ediyor olsalar bile her iki veliden de noter onaylı muvakfakatname aslı ve fotokopisi getirilmesi zorunludur.

 

  İtalya vizesi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.