İtalya - İşveren Vize Bilgileri

* Başvuru Formu: Tüm sorular cevaplandırılmış ve başvuran tarafından imzalanmış olmalıdır).Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda üç imza yeri vardır (37.soru 4. syf. sonu ve vekalet formu)
* Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, biometrik, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet fotoğraf Eski ve yeni tüm pasaport asılları getirilmelidir.
* Lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, İsviçre, Romanya, Bulgaristan vizelerinin fotokopisi.Çipli pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa varsa vize fotokopileri
* Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
* İstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli 30.000 € teminatlı olan bir seyahat sağlık sigorta fotokopisi (*).
* Şirket antetli kağıdına seyahat amacını, kalınacak süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına ya da aşağısına vurulmalıdır.)
* Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmış olmalı).
* Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı ve ilk Schengen vizesi alacaklar için aslı getirilmelidir.
* Vergi levhası fotokopisi.
* Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
* Şahsa veya şirkete ait son altı aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve imzalayan yetkilinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
* Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı v.b.)
* Uçak ve otel rezervasyonları.
* Tüm başvurularda, pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.

Uyarı
* Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağrılabilirsiniz.
* Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.
* Reşit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.18 yaş altı tüm çocuklar aileleri ile beraber seyahat ediyor olsalar bile her iki veliden de noter onaylı muvakfakatname aslı ve fotokopisi getirilmesi zorunludur.
* Pasaportunda geçerli bir Schengen vizesi bulunanların İtalyan Konsolosluğu’ndan vize alabilmeleri için geçerli olan diğer vizeyi iptal ettirdikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.
* Belirli bir maddi geliri olmayanlar (öğrenci, ev hanımı vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1.dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak, destekleneceklerine dair bir dilekçe aslı ve dilekçedeki imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vb.) getirmelidirler.

 

  İtalya vizesi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.